Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług

Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług

Cel projektu
„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST z woj. mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 349 kadr w ramach 7 zadań od 10.12.2018 do 31.03.2020.”

Zadania zaplanowane w projekcie:
Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 9 urzędach JST
Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych
oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
Wdrożenie rozwiązań w 4 urzędach JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości
Doskonalenie kompetencji 90 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
Doskonalenie kompetencji 51 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji 208 kadr z 10 urzędów JST w w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie
10 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
10 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
9 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
8 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
10 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
4 jednostki samorządu terytorialnego u których poprawiona została elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości w ramach Zad. 4
349 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.5,6,7)
16 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań w 8 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad.2)
20 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania satysfakcją klientów 10 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców (Zad.3)
24 osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Projekt partnerski pt. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” jest realizowany od 10.12.2018r. do 31.03.2020r. wspólnie przez następujące instytucje:
Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grójec
Miasto Józefów
Gmina Miejska Legionowo
Miasto Piastów
Gmina Miasto Płońsk
Miasto Przasnysz
Gmina Miasto Sierpc
Gmina Wołomin
Gmina Miasto Żyrardów

Wartość projektu wynosi: 1 971 974,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 653 894,40 PLN.

Kategoria: