Mieszkańcy Wołomina – jak segregujecie odpady?

Mieszkańcy Wołomina - jak segregujecie odpady?

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy poinformować, iż na terenie naszej gminy realizowane jest badanie pn. „Opracowanie Strategii gospodarki odpadami wraz z projektem systemu na terenie gminy Wołomin do roku 2022”.

Projekt ten jest realizowany na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wołominie przez firmę IPROEKO Sp. z o.o. z Warszawy.

Ważnym elementem realizowanego projektu jest zebranie opinii od Mieszkańców w drodze ankietyzacji. Badania te pozwolą stworzyć taki system, który będzie w możliwie największy sposób uwzględniał oczekiwania Mieszkańców gminy.

Dlatego poniżej zamieszczona została krótka ankieta, uprzejmie Państwa prosimy o jej wypełnienie i odesłanie w terminie do 15 września 2017 r.:
• drogą elektroniczną na adres Wykonawcy Strategii: iproeko@iproeko.com lub
• w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (decyduje data wpływu!).

Pliki do pobrania:
• ANKIETA w pliku edytowalnym w formacie:
MSWORD: CAWI_Wolomin_31082017   
ODT (Open Office) CAWI_Wolomin_31082017_Word 97-2003-1

• Pismo przewodnie informujące o realizowanym projekcie: Pismo_Strategia gospodarowania odpadami_Wolomin

 

 

Kategoria: