MIT 4: (Czy) Inwestycja MZO nie przyniesie żadnych korzyści dla gminy Wołomin i mieszkańców(?)

Grafika z napisem: MIT 4 (Czy) Inwestycja MZO nie przyniesie żadnych korzyści dla gminy Wołomin i mieszkańców

MIT 4: (Czy) Inwestycja MZO nie przyniesie żadnych korzyści dla Gminy Wołomin i mieszkańców?

FAKT 4: Inwestycja MZO realizowana w Starych Lipinach przyniesie realne korzyści gminie i jej mieszkańcom:
– Rozwiązanie problemu uciążliwych zapachów w sąsiedztwie instalacji;
– Niższe koszty przetwarzania odpadów pochodzących z gminy Wołomin;
– Ograniczenie wzrostu opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców;
– Niezależność gminy w zakresie systemu gospodarki odpadami;
– Zwiększenie efektywności w zakresie odzysku – osiągnięcie przez gminę wymaganych prawem poziomów recyklingu i uniknięcie kar finansowych;
– Poprawa estetyki Wołomina dzięki likwidacji sortowni odpadów w centrum miasta.