Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin w czeskich Podiebradach

Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin w czeskich Podiebradach

Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin w czeskich Podiebradach

Jesteśmy bardzo dumni, że młodzież wołomińska wróciła pełna wrażeń po spotkaniu z młodzieżą czeską w Podiebradach. Miasto to położone malowniczo nad rzeką Elbą przyjaźni się z Wołominem.
Podczas wspólnych warsztatów edukacyjnych nasza oraz czeska młodzież miała okazję przedyskutować wiele interesujących zagadnień. Dzięki sfinansowaniu projektu przez Województwo Mazowieckie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, młodzi delegaci wykorzystali unikalną okazję do poznania innej kultury, systemu szkolnictwa czy codziennych problemów młodzieży z innego kraju. Nasi radni zostali potraktowani po królewsku z najwyższymi honorami. Mieli okazję brać udział w spotkaniu z burmistrzem Podiebrad w historycznej sali ratusza, gdzie dowiedzieli się też o niezwykłej historii tego miasta. Na ich cześć wywieszono na zewnątrz polskie flagi. Młodzież z Wołomina poczuła się jak ważni emisariusze swojego miasta oraz województwa mazowieckiego, którzy w przyszłości będą pełnić ważne funkcje publiczne czy społeczne. Nasi radni mogli przedstawić swojej projekty środowiskowe (np. sprzątanie lasu czy udział w projekcie finansowanym przez fundusze norweskie na temat demokracja a środowisko), które bardzo zaimponowały czeskim delegatom. Duże wrażenie na polskiej młodzieży wywarł fakt, że do gimnazjum z 1904 r., gdzie zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne, uczęszczali kiedyś prezydent Vaclav Havel czy słynny reżyser Milosz Forman. W składzie delegacji wołomińskiej uczestniczyła także trójka laureatów konkursu literackiego na esej na temat Republiki Czeskiej. Prace wzbudziły duże zainteresowanie burmistrza Podiebrad. W ich obecności przeczytał on wszystkie prace i zdecydował o opublikowaniu esejów po czesku w mediach lokalnych. To niewątpliwie wspaniała promocja Polski i Wołomina. Gratulujemy!

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka