edukacja

Kursy dla uczniów klas ósmych z gminy Wołomin z 75% zniżką

Zachęcamy rodziców i uczniów z terenu gminy Wołomin do skorzystania z bardzo atrakcyjnej oferty kursów dla uczniów klas ósmych prowadzonych w formule online (1x w tygodniu), które pomogą przygotować uczniów do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej z zakresu matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Dzięki współpracy naszego samorządu z Fundacją Miasto i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego udało nam się wynegocjować dla mieszkańców bardzo konkurencyjny opust od ceny podstawowej kursu

komputer

W związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” publikujemy przygotowany przez Szkoły biorące udział w projekcie materiał dydaktyczny pt. „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem  monitora interaktywnego, dla każdego z poziomów nauczania”. Do pobrania: METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 1-3 METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 4-8

Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin w czeskich Podiebradach

Jesteśmy bardzo dumni, że młodzież wołomińska wróciła pełna wrażeń po spotkaniu z młodzieżą czeską w Podiebradach. Miasto to położone malowniczo nad rzeką Elbą przyjaźni się z Wołominem. Podczas wspólnych warsztatów edukacyjnych nasza oraz czeska młodzież miała okazję przedyskutować wiele interesujących zagadnień. Dzięki sfinansowaniu projektu przez Województwo Mazowieckie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, młodzi delegaci wykorzystali unikalną okazję

remont dachu

Zakończył się remont dachu oraz sal na I piętrze w Szkole Podstawowej w Starych Grabiach! To kolejny krok w stronę rozwoju wołomińskiej oświaty. Modernizujemy nasze placówki, aby podnosić jakość nauczania i tworzyć przyjazne miejsca rozwoju kolejnych pokoleń mieszkańców Wołomina – napisała na swoim profilu Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia

W dniu 5 września 2022 r. Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin – z siedzibą w Wołominie ul. Gdyńska 1/3, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

zakończenie roku I LO PUL w Wołominie

W czwartek 23 czerwca 2022 r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego w liceach mundurowych Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie i w Dębem Wielkim. Odbyła się ona w trakcie pięciodniowego obozu kondycyjno – sprawnościowego dla kadetów szkół mundurowych PUL. Honorowymi gośćmi tego wydarzenia byli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Duda wraz z Małżonką – Panią Agatą Kornhauser – Dudą. Swoją obecnością uświetnili

półkolonie sp nr 7 w Wołominie

Trwają zapisy zapisy na półkolonie „Lata w Mieście” w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie:  na drugi tydzień sierpnia   (8-12 sierpnia)  na trzeci tydzień sierpnia (16-19 sierpnia)  Akcja jest organizowana dla dzieci w wieku 7-11 lat z Gminy Wołomin. Warunkiem jest stałe miejsce zamieszkania w Gminie Wołomin, złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz z załącznikami oraz potwierdzenie dokonania opłaty za turnus. Wśród  wielu ciekawych propozycji pojawią się między innymi:  zajęcia sportowe poprowadzone przez

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie. Termin składania ofert Ofertę, wraz z Oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie”, w terminie do 8 lipca 2022 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój

dzień otwarty

Dla wszystkich ósmoklasistów wraz z rodzicami Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce organizuje Dzień Otwarty. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 08.04.2022 r. o godzinie 17:30. W programie przewidziana jest prezentacja szkoły i oferty edukacyjnej na przyszły rok szkolny, harmonogram i zasady rekrutacji, zwiedzanie szkoły oraz prezentacja absolwentów i uczniów.

Wołomiński Fudusz Inwestycji Oświatowych logotyp

Pomysłodawcą Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych, którego głównym celem jest wspieranie placówek oświatowych jest Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO) stał się odpowiedzią na rosnące potrzeby placówek oświatowych w zakresie inwestycji i rozwoju infrastruktury. Konsultacje społeczne Regulaminu WFIO na rok 2022 rozpoczną się 8 kwietnia i będą trwały do 22 kwietnia 2022 r. Celem konsultacji będzie zebranie opinii i uwag na temat projektu. Konsultacje odbywać się będą w następujących