Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wołominie

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wołominie

14 września 2017 r. w godzinach 9:30 – 13:30 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 odbędzie się spotkanie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego promujące Fundusze Europejskie na Mazowszu.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych realizacją projektów przy wsparciu ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy oraz otrzyma materiały informacyjno – promocyjne.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego jest Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, 03 – 301 Warszawa, ul Jagiellońska 74.

Więcej informacji dot. Funduszy Europejskich znaleźć można na stronach:

Kategoria: