Modernizacja starej elektrowni coraz bliżej!

Spotkanie w sprawie Centrum Aktywności Wołomin

Centrum Aktywności Wołomin w budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego będzie miejscem z duszą. Zabytkowe budynki przejdą gruntowną modernizację, dzięki której staną się łącznikiem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.

“O adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie marzyliśmy od dawna. Dzięki instrumentowi finansowemu Jessica 2 nasze plany już wkrótce staną się faktem. W ramach zadania wykonamy szereg prac rewitalizacyjnych budynku z lat 20-tych XX wieku, który został wprowadzony do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W zmodernizowanych murach starej elektrowni powstanie klimatyczne miejsce budowania dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

Ochrona budynku przed dalszą degradacją i nadanie obiektowi zabytkowemu nowych funkcji wpisuje się w „Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030” i z całą pewnością wpłynie na pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej lokalnego środowiska.” – zapowiedziała burmistrz Elżbieta Radwan na swoim profilu na portalu Facebook (bezpośredni link do profilu).

Kategoria: