Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OPS w Wołominie

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OPS w Wołominie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora OPS w Wołominie ds. administracyjnych (umowa o pracę w wymiarze 1 etat w równoważnym systemie czasu pracy).

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej,Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin

Opis zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, wymagań oraz warunków znajduje się w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka (bezpośredni link do ogłoszenia).

Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy konkursu na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA” należy złożyć w skrzynce podawczej ustawionej przed budynkiem OPS w Wołominie (wejście od ul. Kobyłkowskiej) lub przesłać w terminie do 03 października 2020r. (liczy się data wpływu w godzinach pracy Ośrodka) na adres:Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Armii Krajowej 34, 05 –200 Wołomin

Kategoria: