Nabór wniosków do programu Fundacji Orlen “Moje miejsce na Ziemi”

Nabór wniosków do programu Fundacji Orlen "Moje miejsce na Ziemi"

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, zdrowiem, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Najlepsze inicjatywy trzeciej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. Projekty muszą być realizowane w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE (link).

Zobacz instrukcję WIDEO jak złożyć wniosek (link)

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2020 o północy. Po tej dacie nie będzie możliwości złożenia wniosku do programu.

Więcej informacji oraz formularze i wnioski dostępne są na stronie Fundacji Orlen (link).

Kategoria: