Nabór wniosków na realizację Programu „KLUB”

Nabór wniosków na realizację Programu „KLUB”

Przypominamy, że do 15 marca 2019 r. trwa nabór wniosków na realizację Programu „KLUB” w 2019 roku w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski należy dostarczyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Na realizację Programu w 2019 roku przeznaczono 40 000 000 zł. Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu „Klub” może być wyłącznie na poziomie 10 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji („klub jednosekcyjny”) oraz 15 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji („klub wielosekcyjny”).

Wszystkie pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 350, (22) 24 43 214, (22) 24 47 319, (22) 24 47 358, (22) 24 43 165.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kategoria: