Najbliższe bezpłatne badania mammograficzne

Najbliższe bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy wszystkie panie w wieku od 50 do 69 lat do skorzystania z możliwości wykonania bezpłatnego badania manograficznego. Poniżej prezentujemy najbliższe terminy i numery telefonów, pod którymi można zapisać się na badanie:

1) 29 maja 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie (pływalnia). Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (85) 676 03 32 lub 676 13 22,
2) 7 i 10 czerwca 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 666 24 44,
3) 19 czerwca 2019 r. przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 767 34 55, 767 34 77,
4) 27 czerwca 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 325 76 02, 325 76 05,
5) 9 lipca 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 767 34 55, 767 34 77,
6) 5 sierpnia 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58)767 34 55, 767 34 77,
6) 21 sierpnia 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 325 76 02, 325 76 05,
6) 5 sierpnia 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 767 34 55, 767 34 77,
7) 16 września 2019 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 767 34 55, 767 34 77,

Bezpłatnymi badaniami objęte zostaną Panie w wieku 50 do 69 lat. Panie poza granicą tego wieku mogą wykonać badanie odpłatnie.

Kategoria: