Nie bój się pytać zarządcy o sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów!

Nie bój się pytać zarządcy o sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów!

Uchwała dotycząca ustalania opłaty za odbiór odpadów została zmieniona na wniosek największej wołomińskiej spółdzielni mieszkaniowej, tj. SBM.

W Urzędzie Miejskim odbyło się ponad 20 spotkań z przedstawicielami wspólnot, spółdzielni i zarządców. Zdecydowana większość z nich dobrze poradziła sobie z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń. Otrzymujemy jednak wiele sygnałów od mieszkańców podlegających SBM, którzy są zaniepokojeni otrzymanymi wyliczeniami.

Kwestia rozliczenia jest sprawą między zarządcą a mieszkańcami, ale musi być przeprowadzona w sposób uczciwy i zgodnie z prawem. Zużycie wody z wodomierza głównego jest brane pod uwagę do wyliczenia stawki za odbiór odpadów dla całego budynku, po czym zarządca powinien rozliczyć się z poszczególnymi mieszkańcami na postawie odczytu z ich lokali, z uwzględnieniem ewentualnych strat wody w budynku.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku firmy i punkty usługowe zostały wyłączone z gminnego systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że zużycie wody z lokali usługowych znajdujących się w blokach powinno zostać odliczone od wskazania wodomierza głównego i nie być brane pod uwagę przy wyliczeniu rocznego zużycia wody na posesji.

Sposób ustalania stawki za odbiór odpadów na podstawie zużycia wody staje się coraz powszechniejszy w całym kraju, ponieważ gminy muszą uszczelnić system, aby powstrzymać falę podwyżek. Podczas czerwcowej sesji sposób rozliczania się z mieszkańcami zmienił się m.in. w Markach, gdzie stawka za 1 m3 wody została ustalona na poziomie 11,22 zł za odbiór odpadów segregowanych i 33,66 zł w przypadku braku segregacji. Z kolei w gminie Halinów stawka wynosi odpowiednio 12 i 36 zł za 1 m3 zużytej wody.

Kategoria: