Nie daj się kleszczom!

Nie daj się kleszczom!

Już dziś weź udział w bezpłatnym programie profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji i sprawdź czy nie chorujesz na jedną z nich!

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze, poprzez działania edukacyjno-informacyjne i diagnostyczne wśród osób z populacji w wieku aktywności zawodowej (w wieku min. 15 lat), ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód i uprawiane hobby.

Od września rozpoczęto przyjmowanie pacjentów z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział:
• Osoby w wieku aktywności zawodowej, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.
• Personel medyczny – lekarze i pielęgniarki z placówek Podstawowej Opieki zdrowotnej.

„Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu efektywne wdrożenie programu profilaktyki chorób odkleszczowych, wypracowanie współpracy pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem, w zakresie koordynowanych ścieżek kierowania pacjentów do dalszej diagnostyki i leczenia oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa o chorobach przenoszonych przez kleszcze.” – mówi profesor dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska – Zastępca dyrektora ds. Klinicznych NIGRiR, Kierownik Merytoryczny Programu.

Należy pamiętać, że borelioza z Lyme ma charakter choroby postępującej, w której można wyodrębnić kolejne jej stadia. Objawy dotyczą wielu układów i mogą się pojawiać z różnym nasileniem. Zakażenie może przybierać formy od bezobjawowego do ciężkich przypadków z nieodwracalnymi zmianami najczęściej w obrębie układu nerwowego i stawowego. Nie czekaj aż będzie za późno!
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.niedajsiekleszczom.pl (aktywny link na stronie).

Pliki (kliknij na dokument, żeby rozpocząć jego pobieranie):
ulotka str. 1 (.JPG)
ulotka str. 2 (.JPG)

****
Program profilaktyki chorób odkleszczowych, który w woj. mazowieckim i łódzkim realizuje Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji realizowany jest na terenie całej Polski przez różne podmioty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (link do strony).