Niezwykły początek okrągłej rocznicy – 100 lat Wołomina

Niezwykły początek okrągłej rocznicy - 100 lat Wołomina

4 lutego 2019 z pewnością zapisze się w historii Wołomina. W 100. rocznicę nadania praw miejskich na mocy Dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego mieszkańcy mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych umacniających poczucie wspólnoty, dumę oraz pozwalających poszerzyć wiedzę o Wołominie.

Już od samego rana na ulicach miasta można było spotkać aktorów wcielających się w rolę Zofii Nałkowskiej, założyciela miasta Henryka Woyciechowskiego a także samego marszałka Józefa Piłsudskiego. Można było zrobić sobie wspólne zdjęcie, otrzymać słodki upominek i zaproszenie na Plac 3 Maja na urodzinowy tort dla Wołomina. Radosne „sto lat” poprzedzone zostało życzeniami pani Burmistrz dla miasta i jego mieszkańców, a także wręczeniem pamiątkowego dyplomu przez Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka. Przygotowano jeszcze jedną niespodziankę… W wyreżyserowanej przez Piotra Stawskiego, dyrektora Miejskiego Domu Kultury inscenizacji historycznej wystąpili pracownicy Urzędu Miasta – zastępcy Burmistrza – Dariusz Szymanowski (w roli założyciela Wołomina, Henryka Woyciechowskiego) i Łukasz Marek (w roli pierwszego burmistrza miasta Wołomin, Józefa Lewańskiego), a także naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Joanna Żero w roli zjawiskowej Zofii Nałkowskiej. Gromkie „sto lat” i urodzinowy tort zakończyły obchody na Placu 3 Maja.

Druga część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Zebranych gości przywitała Burmistrz Elżbieta Radwan. Przekazała wszystkim obecnym piękne przesłanie – warto być dobrym człowiekiem, budować wspólnie naszą przyszłość i tożsamość. Następnie głos zabrał ks. prałat Zygmunt Podstawka, wspominając zasłużonych dla Wołomina kapłanów. Życzenia złożyli również burmistrzowie najbliższych gmin – Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć oraz Burmistrz Zielonki Kamil Michał Iwandowski, który złożył na ręce Elżbiety Radwan niezwykły prezent – kapsułę czasu, którą mamy nadzieję wypełnić pamiątkami tego jubileuszu i otworzyć ją za następne 100 lat – w 200. rocznicę nadania Wołominowi praw miejskich.

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle” – tymi słowami marszałka Józefa Piłsudskiego otworzyła swój wykład poświęcony historii Wołomina Marzena Kubacz. Nakreślona przez nią panorama dziejów miasta porządkowała wiedzę i ukazywała złożoność procesów prowadzących do momentu nadania Wołominowi praw miejskich. Wykład naświetlił przeszkody i problemy z którymi zmierzyć się musiały poprzednie pokolenia mieszkańców – i które z sukcesem pokonali, czego najlepszym świadectwem jest świętowany jubileusz.

Następnie głos zabrała pani Zofia Michalik, autorka i redaktor prowadząca „Wołomińskiego Niezbędnika Historycznego”, który tego wieczoru miał swoją premierę. Opowiadała o potrzebie szerzenia wiedzy na temat Wołomina, poczynionych w tej kwestii działaniach Stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń i będącej owocem tych działań zaprezentowanej publikacji. W tej zbiorowej pracy przeczytać możemy artykuły o kamieniach milowych naszego miasta. Swoją wiedzą i pasją popularyzowania historii Wołomina podzielili się również inni autorzy – Michał Janik, Magdalena Janik, Marzena Kubacz, Ryszard Musiałowicz i Anna Wojtkowska.

Punktem kulminacyjnym pełnego wrażeń dnia był wspaniały, sentymentalny koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”w wykonaniu Arlety Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego. Koncert poprowadził Ryszard Rembiszewski. Były oklaski, bisy, w niejednym oku zakręciła się łza, gdy zabrzmiały utwory z dawnych lat.

Zobacz zdjęcia z uroczystości (kliknij, żeby powiększyć):

Kategoria: