Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
24 stycznia 2019 roku podczas IV Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Wołominie podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 marca 2019 roku.
Ustalono następujące stawki za gospodarowanie opłatami z lokali mieszkalnych:
 • 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
Opłaty za pojemnik z lokali niemieszkalnych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są następujące:
 1. o pojemności 60 litrów – 24,00 zł;
 2. o pojemności 80 litrów – 27,00 zł;
 3. o pojemności 120 litrów – 31,00 zł;
 4. o pojemności 140 litrów – 35,00 zł;
 5. o pojemności 240 litrów – 39,00 zł;
 6. o pojemności 660 litrów – 92,00 zł;
 7. o pojemności 770 litrów – 104,00 zł;
 8. o pojemności 1100 litrów – 120,00 zł;
 9. o pojemności 7000 litrów – 740,00 zł;
 10. o pojemności 16 m³ – 3 330,00 zł;
 11. o pojemności 20 m³ – 4 070,00 zł;
 12. o pojemności 33 m³ – 6 100,00 zł;
 13. prasokontener o pojemności 16 m³ – 4 810,00 zł;
 14. prasokontener o pojemności 20 m³ – 5 360,00 zł;
 15. prasokontener o pojemności 33 m³ – 8 320,00 zł.
Opłaty za pojemnik, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny są wyższe i wynoszą:
 1. o pojemności 60 litrów – 48,00 zł;
 2. o pojemności 80 litrów – 54,00 zł;
 3. o pojemności 120 litrów – 62,00 zł;
 4. o pojemności 140 litrów – 70,00 zł;
 5. o pojemności 240 litrów – 78,00 zł;
 6. o pojemności 660 litrów – 184,00 zł;
 7. o pojemności 770 litrów – 208,00 zł;
 8. o pojemności 1100 litrów – 240,00 zł;
 9. o pojemności 7000 litrów – 1 480,00 zł;
 10. o pojemności 16 m³ – 6 660,00 zł;
 11. o pojemności 20 m³ – 8 140,00 zł;
 12. o pojemności 33 m³ – 12 200,00 zł;
 13. prasokontener o pojemności 16 m³ – 9 620,00 zł;
 14. prasokontener o pojemności 20 m³ – 10 720,00 zł;
 15. prasokontener o pojemności 33 m³ – 16 640,00 zł.
Podjęcie powyższej uchwały pozwoliło zabezpieczyć odbiór odpadów komunalnych w gminie Wołomin. Sytuacja jest stabilna, a proces odbioru śmieci nie jest zagrożony.
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych można znaleźć na stronie:
Kategoria: