Nowe wzory deklaracji za odbiór odpadów

Nowe wzory deklaracji za odbiór odpadów

Od 1 lipca 2020 roku w zabudowie wielorodzinnej stawka za odbiór odpadów będzie ustalana na podstawie zużycia wody. Deklarację w imieniu mieszkańców wypełniają zarządcy nieruchomości.

W zabudowie jednorodzinnej deklarację składa właściciel nieruchomości, a sposób ustalania wysokości opłaty pozostaje bez zmian, tj. jest liczony od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku gospodarstw domowych, które posiadają własne kompostowniki możliwe jest uzyskanie bonifikaty za odbiór odpadów w wysokości 50 groszy miesięcznie od osoby (konieczna jest korekta deklaracji).

Przedsiębiorcy podpisują indywidualne umowy z firmami (link do wykazu).

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pokoju 118 (I półpiętro) lub w Punkcie Informacyjnym (parter). Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu.

Pobierz:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zabudowa jednorodzinna (.PDF)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zabudowa wielorodzinna (.PDF)

Kategoria: