Nowy ślad DW635 – list intencyjny w sprawie współpracy podpisany

list intencyjny dw 635

4 maja 2022 roku pod listem intencyjnym w sprawie współpracy przy realizacji nowego śladu DW nr 635 podpisali się m.in. marszałek województwa Adam Struzik, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, burmistrz gminy Halinów Adam Ciszkowski, wójt gminy Poświętne Sylwester Niźnik oraz burmistrz Zielonki Kamil Michał Iwandowski.

Nowy ślad DW635 to prawie 21km odcinek od miejscowości Czarna w gminie Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w miejscowości Nowy Konik w gminie Halinów. Fragment ma być uzupełnieniem infrastruktury drogowej po wschodniej stronie Warszawy i kolejnym, po łączniku z trasą S8, usprawnieniem komunikacyjnym w tym obszarze.