Nowy sprzęt dla ochotników z Zagościńca

Na zdjęciu lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

Jednostka OSP w Zagościńcu jest już gotowa do kolejnych zadań specjalnych – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy został oficjalnie przekazany w ręce ochotników.

Renault Master, który trafił do gminnej jednostki jest wyposażony w agregat wysokociśnieniowy z linią szybkiego natarcia, zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 100 litrów, agregat proszkowy 50 kg, sprzęt ratownictwa technicznego i inne niezbędne sprzęty. Na dachu umieszczono tablicę z umożliwiającą wyświetlanie komunikatów oraz piktogramów. Zabudowę wykonała firma Marona.

Wartość samochodu to 338 tysięcy złotych. Gmina Wołomin udzieliła łącznego wsparcia w wysokości 250 tys. zł, z czego 200 tys. zł pochodziło ze Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (80 tys.), Nadleśnictwa Drewnica oraz od prywatnych firm.