O projekcie parkingu P&R w Lipinkach

miejscowść Lipinki
Chcemy, żeby gmina się rozwijała. Żeby powstawały nowe inwestycje – parkingi, budynki użyteczności publicznej i nowoczesna infrastruktura. Nieuniknioną konsekwencją rozwoju miast i wsi jest ingerencja w otoczenie – również, czasami niezbędna, wycinka drzew.
W przypadku projektowanego parkingu „Parkuj i Jedź” w Lipinkach jest ona nieunikniona, ale, co należy podkreślić, zaproponowano wykonanie nasadzeń zastępczych. Za każde wycięte drzewo zaproponowano nowe drzewo, a dodatkowo, przy parkingu zostaną założone tereny zieleni obsadzone różami. Wykonawca został również zobligowany do zachowania drzew najbardziej cennych pod kątem przyrodniczym.
Nowe drzewa zostaną posadzone w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu, żeby zachować równowagę ekologiczną i bogactwo zieleni w okolicy. Proponowane nasadzenia to klon, platan i lipa. Wrosną w krajobraz nowego parkingu, a także terenu przy wiejskim domu kultury w Lipinkach oraz w rejonie istniejącego parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Przytorowej. Nasadzenia niskie w postaci 300 szt. róż oraz 100 szt. tawuły szarej będą nasadzeniami dodatkowymi, ozdobnymi, które uatrakcyjnią inwestycję.
Warto wspomnieć też o tym, że duża część drzew znajdująca się w pasie inwestycji jest w złym stanie (drzewa wykazują znaczny stopień posuszu, drzewa z jednostronnie wykształconą koroną, drzewa rosnące na skarpie z jednostronną bryłą korzeniową, drzewa w znacznym stopniu pochylone – zagrażające bezpieczeństwu).
Na inwestycję w Lipinkach czeka wielu mieszkańców. Koncepcja parkingu została przyjęta w 2018 roku i była konsultowana z mieszkańcami sołectwa. Przystanek PKP Zagościniec jest początkową stacją obowiązywania Wspólnego Biletu. Mieszkańcy korzystający z kolei chętnie pozostawiają samochody przy tym dworcu i udają się w dalszą podróż pociągiem. Takie rozwiązanie jest korzystne i dla mieszkańców i dla środowiska. Dlatego właśnie dziki parking w Lipinkach powinien być jak najszybciej usunięty, a w jego miejsce powinien powstać nowoczesny, zorganizowany i bezpieczny parking typu „Parkuj i Jedź”.
Rozwój jest nieunikniony – najważniejsze, żeby był to rozwój zrównoważony – w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców i w poszanowaniu środowiska.
Kategoria: