Obowiązki właścicieli zwierząt

Obowiązki właścicieli zwierząt

Pamiętajmy, ze podczas nadchodzących chłodów musimy szczególnie zwrócić uwagę na warunki, w jakich przebywają zwierzęta.

Obowiązki względem zwierzęcia
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt każdy opiekun ma względem swojego pupila szereg obowiązków. Podstawowym z nich jest zapewnienie mu właściwych warunków bytowania. Przepisy określają, że pomieszczenie, w którym przebywa zwierze musi być odpowiednio dostosowane do warunków atmosferycznych. Oznacza to, że ma chronić przed zimnem, upałem oraz opadami. Wymagane jest karmienie oraz pojenie zwierzęcia. Organizacje zajmujące się zwierzakami podpowiadają, że w czasie zimy warto podawać przebywającemu na zewnątrz psu przynajmniej jeden ciepły posiłek, np. w formie zupy. Sprawdzajmy również, czy woda w miskach nie zamarzła. Można do niej dodać kilka kropli oleju. Dobrze odżywione i nawodnione zwierze łatwiej poradzi sobie z zimnem.

Równie ważny jest ruch. Dzięki niemu chłód jest mniej dotkliwy. Zgodnie z przepisami niedozwolone jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby oraz wszelkie działania powodujące u nich uszkodzenie ciała bądź cierpienie oraz niezapewniające możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Każdy właściciel psa powinien również pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada konieczność szczepień przeciwko wściekliźnie. Powinno ono nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powinno być powtarzane każdego roku. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna (20 – 500 zł), kara aresztu bądź pozbawienia wolności do lat 3.

Gmina Wołomin stale zwiększa środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W tym roku wydaliśmy na ten cel ponad 0,5 mln zł.

Apelujemy – jeśli widzisz zaniedbane zwierze zgłoś to do odpowiednich służb!

Policja nr tel. 112 lub 997 całodobowo;
Straż Miejska w Wołominie nr tel. 22/ 787 90 50, 519 151 363, poniedziałek – piątek w godz. 600 – 2200, sobota w godz. 600 – 1400;
Wydział Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Wołominie nr tel. 22/776 03 00 całodobowo;
Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Gospodarki Komunalnej nr tel. 22/763-30-98.

Kategoria: