Obowiązkowe e-recepty

Obowiązkowe e-recepty

Od 8 stycznia 2020 roku każdy lekarz współpracujący z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek wystawić pacjentowi receptę w wersji elektronicznej. Tradycyjne, papierowe recepty wydawane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach. Poniżej zamieszczamy informacje, co trzeba zrobić, żeby lekarz mógł wystawić dokument w wersji elektronicznej.

Każdy pacjent musi zarejestrować się na platformie i prawidłowo skonfigurować dane, podać numer telefonu komórkowego, na który będzie przychodzić kod PIN potrzebny do odbioru leków w aptece albo adres e-mail, na który lekarz wyśle receptę w formacie PDF. Recepta dla dziecka zostanie przypisana do konta rodziców.
! Do załączenia akonta potrzebny jest profil zaufany albo indywidualne konto bankowe w banku, który oferuje możliwość potwierdzenia tożsamości – odnośniki znajdziemy podczas rejestracji.

Podczas wizyty lekarz wypisze niezbędne leki w systemie. Ich odbiór będzie możliwy na podstawie rozwiązania, które wybraliśmy konfigurując konto:
1. Kod PIN – system wysyła do nas wiadomość SMS, którą pokazujemy w aptece. Kod PIN w połączeniu z naszym numerem PESEL są niepowtarzalne. Farmaceuta w dowolnej aptece na terenie kraju odczyta dane z recepty i wyda potrzebne leki.
2. Wiadomość e-mail z załączoną receptą – wystarczy pokazać załącznik. Farmaceuta zeskanuje kod z recepty i na tej podstawie wyda leki.
3. Wydruk informacyjny – to ujednolicony wydruk z systemu, przypomina tradycyjną receptę.

E-recepty mają wiele korzyści:
! E-recepta może być wystawiona po konsultacji z lekarzem, bez wizyty w gabinecie.
! Lekarz może e-receptę wystawić na cały rok. To rozwiązanie korzystne dla osób przyjmujących leki na choroby przewlekłe. Pacjent realizuje e-receptę stopniowo, gdy skończy mu się partia leków. Wyjątkami są e-recepty na antybiotyki (7 dni), leki odurzające i psychotropowe (30 dni) oraz preparaty immunologiczne (120 dni).
! E-recepty nie da się zniszczyć.
! Dokładne zalecenia dotyczące sposobu dawkowania możemy sprawdzić w systemie, gdzie mamy podgląd do wystawionych recept.
! Każdy zapisany lek można wykupić w innej aptece w całym kraju, zachowując przy tym prawo do refundacji, bez konieczności odpisu recepty.
! E-recepta zawsze jest czytelna. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wydania pacjentowi nieprawidłowego leku.
! E-recepty można przechowywać w telefonie, w bezpłatnej aplikacji mObywatel.
! Możliwość wystawiania e-recept bez konieczności wizyty w gabinecie pomoże skrócić czas oczekiwania na wizytę u lekarza w sytuacji, kiedy pacjenci przychodzą tylko po leki przyjmowane w trybie ciągłym.
! Możliwość śledzenia historii przepisanych leków poprawi monitorowanie terapii i pomoże zapobiegać interakcjom międzylekowym.

Kategoria: