Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wołominie od 26 stycznia

komunikat
Z uwagi na trudną sytuację w kraju związaną z Covid-19, aby zapewnić ciągłość pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie od 26 stycznia 2022 r. wprowadzamy zasady, które mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców.

Zanim przyjdziesz do urzędu – zadzwoń i umów wizytę
Od 26 stycznia 2022 roku interesanci przyjmowani będą tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Konieczność umówienia spotkania nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, dowodów osobistych, a także odbioru awizowanych przesyłek urzędowych. Jednak nawet w tych przypadkach zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Urzędem Miejskim.


Obsługa interesanta wyłącznie na parterze UM
Od 26 stycznia bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie na parterze Urzędu w Centrum Obsługi Mieszkańca, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi. W Centrum Obsługi Mieszkańca jednocześnie może przebywać 7 osób (po jednej osobie przy każdym stanowisku).

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa:

  •  zakrywanie ust i nosa;
  • dezynfekcję rąk zaraz po wejściu do urzędu;
  • zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby

Kontakt z UM – skrzynka podawcza, telefonicznie, ePUAP, profil zaufany, poczta elektroniczna
Korespondencję kierowaną do Urzędu będzie można składać jedynie do umieszczonej przed wejściem do Urzędu specjalnie przygotowanej „skrzynki podawczej”, (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

Zachęcamy do korzystania z platformy ePUAP, profilu zaufanego i poczty elektronicznej. Zadania będą realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków oraz bezpośrednie przyjęcia interesantów przez Kierownictwo Urzędu. Z kierownictwem Urzędu można skontaktować się telefonicznie.

Z poszczególnymi Wydziałami można skontaktować się za pośrednictwem maila lub telefonicznie: https://wolomin.bip.net.pl/?a=3858
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do załatwiania spraw na odległość za pośrednictwem platformy e-usług: https://wolomin.org/e-wolomin/

Prosimy o wyrozumiałość i wzajemne zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.