Od 27 lutego do zasłaniania ust i nosa można używać tylko maseczek

maseczki

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych zaleceniach. Od 27 lutego 2021 roku zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki, przy czym nie określono ich rodzaju, może to być dowolna maseczka, również materiałowa. Od soboty 27 lutego br. do zasłaniania ust i nosa nie będzie można używać szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic!

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
• na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
• w autobusie, tramwaju i pociągu,
• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
• w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,
• w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
• w kościele i szkole, na uczelni
• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
• całościowe zaburzenia rozwoju,
• zaburzenia psychiczne,
• niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
• trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Więcej informacji na temat aktualnych zaleceń można znaleźć w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej (link).