Odbiór azbestu

Odbiór azbestu

Urząd Miejski w Wołominie prowadzi ciągły nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy gminy Wołomin, którzy są zainteresowani odbiorem azbestu ze swoich nieruchomości mogą pobrać wnioski w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ulicy Ogrodowej 4 lub ze strony internetowej (bezpośredni link do wniosku). Wypełniony dokument należy złożyć w kancelarii Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Odpadami pod numerem 22 763 30 47 lub mailowo odpady@wolomin.org.pl.