Odpowiedzi na częste pytania

OPODATKOWANIE CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI (link)

Akty prawne:
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018r.. poz 1445 ze zm.)
– ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1892 ze zm.)
– ustawa z dnia 20 października 2002r. O podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1821 ze zm.)
– ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1454 ze zm.)

Zadania z zakresu wyżej wymienionych podatków realizuje Wydział Opłat i Podatków Lokalnych. Wydział zajmuje się między innymi przyjmowaniem deklaracji oraz informacji podatkowych, prowadzeniem postępowań podatkowych, wydawaniem zaświadczeń oraz ewidencjonowaniem wpłat.

Kategoria: