Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”, które może być prowadzone w dwóch formach:

1) szkolenie sportowe w sportach indywidualnych i zespołowych dla grup treningowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego,

2) szkolenie sportowe poza Systemem Sportu Młodzieżowego, organizowane dla dzieci i młodzieży przez organizacje sportowe i inne stowarzyszenia.

ogłoszenie

zarządzenie wyniki konkursu-dzieci i młodzież

Kategoria: