Ograniczenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego

Ograniczenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433) ograniczona do odwołania zostaje działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (§ 5 ust. 1 pkt 3). Podmioty wykonujące taką działalność nie powinny udzielać świadczeń opieki zdrowotnej.

→ Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie przed dniem 14 marca br. będą mogli je dokończyć, ponieważ w tych przypadkach ograniczenie nie obowiązuje (§ 10 ust. 2).
Pacjenci, którzy mają dopiero rozpocząć na leczenie uzdrowiskowe mogą odwołać pobyt nie tracąc prawa do skorzystania z niego w innym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce.

Szczegółowych informacji udzielają wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
ePUAP – adres skrytki: /016ndson16/skrytka
Bezpłatna, całodobowa infolinia: 800 190 590

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

Kategoria: