Opieka nad dziećmi z klas I-III szkół podstawowych od 8 czerwca

Opieka nad dziećmi z klas I-III szkół podstawowych od 8 czerwca

Od poniedziałku 8 czerwca opiekę oraz konsultacje dydaktyczne nad dziećmi z klas I-III będą zapewniać następujące placówki:
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Łukasiewicza
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego
• Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
• Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi
• Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej
• Szkoła Podstawowa im. Ks. I. Skorupki w Ossowie
• Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Starym Grabiu
• Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego w Zagościńcu

Uwaga! Opieka nie będzie zapewniana w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w związku z egzaminami maturalnymi odbywającymi się na terenie Zespołu Szkół nr 3, do którego należy placówka oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach w związku z wykrytymi przypadkami koronawirusa wśród personelu przedszkola znajdującego się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach.

Kategoria: