Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zatrudni pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zatrudni pracowników

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w ramach realizowanego Projektu „Wigor ++” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatrudni:

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu), liczba osób do zatrudnienia: 5

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu), liczba osób do zatrudnienia: 5

FIZJOTERAPEUTĘ (forma zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze 1/4 etatu), liczba osób do zatrudnienia: 1

FIZJOTERAPEUTĘ (forma zatrudnienie do uzgodnienia: umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu), liczba osób do zatrudnienia: 1

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.ops.wolomin.pl

Kategoria: