Ostrzeżenie 1 stopnia w związku z przekroczeniem w 2017 r. pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu!

Ostrzeżenie 1 stopnia w związku z przekroczeniem w 2017 r. pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza na obszarze województwa mazowieckiego ostrzeżenie 1 stopnia w związku z przekroczeniem w 2017 r. pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu.

Informacje o ostrzeżeniu:
Nazwa substancji, której dopuszczalny poziom w powietrzu został przekroczony: pył zawieszony PM 2,5 i PM 10
Obszar: województwo mazowieckie
Czas obowiązywania: do dnia 23.11.2017 r.
Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby
wiatr, wyż, zamglenia).
Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się
przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować
negatywne skutki zdrowotne.
Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Środki ostrożności: W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania
na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Informacje o jakości powietrza: Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl .
Zalecenia:
– pozostania w domu,
– unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu,
– ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia,
– ograniczenia wietrzenia pomieszczeń
Działania zapobiegające emisji:
· Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach
(rower, pieszo);
· Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
· Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
· Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
· Ograniczenie palenia w kominkach;
· Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
· Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Kategoria: