Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Na terenie powiatu wołomińskiego obowiązuje 1 stopień ostrzeżenia metrologicznego przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, wiejącego z południowego wschodu.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności! Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecamy ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Kategoria: