Parkowanie na terenie działki „po Globi”

Parkowanie na terenie działki "po Globi"
W związku z pytaniami na temat strefy płatnego parkowania w sąsiedztwie działki „po Globi” w Wołominie informujemy, że strefa ta została utworzona na terenie prywatnym!  Na mapce, która jest obrazkiem do wpisu zaznaczyliśmy na czerwono obszar działki, na której utworzono strefę płatnego parkowania, aby mieszkańcy mieli jasność co do jej granic.
Jednocześnie podkreślamy, że na działce gminnej określanej jako działka „po Globi” (zaznaczona na zielono) parkowanie jest bezpłatne.