Pierwsza zielona ściana w Wołominie

zdjęcie poglądowe: zielona ściana

Do połowy października br. na ścianie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie pojawi się pierwszy w gminie ogród wertykalny. Inicjatywa ma na celu poprawę estetyki miejskiej oraz przyczynienie się do zwiększenia powierzchni wsiąkania wody i parowania.

Południowo-wschodnia część budynku zmieni się nie do poznania poprzez wykorzystanie różnych barw i faktur prawie tysiąca roślin. Zielona ściana, oprócz korzyści ekologicznych, będzie także nowym elementem przestrzeni publicznej, mającym pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców oraz odwiedzających.

Na realizację tego projektu gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 200 tyś. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Zdjęcie poglądowe