Pilotażowy program teleopieki w 2020 r. w Gminie Wołomin

Pilotażowy program teleopieki w 2020 r. w Gminie Wołomin

Gmina Wołomin jako pierwsza w powiecie wołomińskim przystąpiła do pilotażowego programu teleopieki dla osób starszych powyżej 65 roku życia. Umowa podpisana została 28 lutego 2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie. Pierwsi uczestnicy programu otrzymali też w Urzędzie Miejskim w Wołominie opaski, które są głównym mechanizmem działania tego programu.

To proste w obsłudze urządzenie wyposażone jest w jeden przycisk, za pomocą którego uczestnik może wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub niebezpieczeństwa. Urządzenie pozwala połączyć się w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki i uzyskać adekwatną pomoc. Co ważne – opaska pełni również funkcję lokalizatora GPS.

Program ma na celu poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku, przede wszystkim chorych, samotnych, pozbawionych pomocy rodziny i pozostających w domu. Wsparcie obejmie 20 seniorów. Efektywność usługi pod kątem funkcjonowania systemu będzie oceniana przez Uczestników we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów.

Zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy starszym ludziom to kierunek działania, który jest w gminie Wołomin szczególnie istotny, a polityka senioralna to jeden z ważniejszych wymiarów pracy Gminy.

Program potrwa do końca grudnia 2020 r.

Kategoria: