Plany miejscowe – sporządzane

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich sporządzanych planów miejscowych w Gminie Wołomin (uchwały ws. przystąpienia do sporządzania planów - w porządku chronologicznym).

Obszary objęte sporządzanymi planami miejscowymi można również sprawdzić w serwisie mapowym Gminy Wołomin (wolomin.e-mapa.net).

1. UCHWAŁA NR XXXVIII-263/05

Data przystąpienia: 29.11.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu “osiedla Graniczna“ położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały
 2. Załącznik graficzny. 

4. UCHWAŁA NR XXIX-66/2009

Data przystąpienia: 28.05.2009

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „TURÓW” obejmującego obszar wsi Turów w gminie Wołomin.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

7. UCHWAŁA NR XXI-111/2012

Data przystąpienia: 28.11.2012

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: 1 Maja, Legionów, Lipińską i Oleńki w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

10. UCHWAŁA NR XXXVI-33/2014

Data przystąpienia: 12.03.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

13. UCHWAŁA NR XIX-38/2016

Data przystąpienia: 26.02.2016

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

16. UCHWAŁA NR XXXVIII-58/2017

Data przystąpienia: 18.05.2017

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

19. UCHWAŁA NR XLVIII-22/2018

Data przystąpienia: 31.01.2018

Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem osiedla "Perkowizna".

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.
 2. Treść uchwały zmieniającej wraz z załącznikiem graficznym. 

2. UCHWAŁA NR XXXVIII-267/05

Data przystąpienia: 29.11.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie i we wsi Nowe Lipiny ograniczonego ulicami: Dworska, Projektowana Kościelna, ulica bez nazwy, ul. Rolna i dalej w kierunku południowym po zachodniej granicy dz. ew. nr 2 i nr 42 obr. 06 we wsi Nowe Lipiny do projektowanej drogi wojewódzkiej Nr 634.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

5. UCHWAŁA NR XXI-109/2012

Data przystąpienia: 28.11.2012

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Centrum” w Wołominie

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

8. UCHWAŁA NR XXIII-7/2013

Data przystąpienia: 23.01.2013

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Armii Krajowej i Wileńską.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

11. UCHWAŁA NR XXXVIII-52/2014

Data przystąpienia: 29.05.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Leśniakowizna w gminie Wołomin

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

14. UCHWAŁA NR XXXV-50/2017

Data przystąpienia: 30.03.2017

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie ETAP II

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 

17. UCHWAŁA NR XXXVIII-60/2017

Data przystąpienia: 18.05.2017

Nazwa planu:  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie w granicach terenu AUCP 1

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 

20. UCHWAŁA NR VI-31/2019

Data przystąpienia: 28 marca 2019 r.

Nazwa planu: Miejscowy plan rewitalizacji rejonu ulicy Warszawskiej w Wołominie.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 

3. UCHWAŁA NR XXIX-65/2009

Data przystąpienia: 28.05.2009

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „OSSÓW I” obejmującego część wsi Ossów wraz z parkiem kulturowym „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w gminie Wołomin.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

6. UCHWAŁA NR XXI-110/2012

Data przystąpienia: 28.11.2012

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pn. „Osiedle Lipińska” w Wołominie

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

9. UCHWAŁA NR XXIX-71/2013

Data przystąpienia: 26.01.2013

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

12. UCHWAŁA NR XXXVIII-53/2014

Data przystąpienia: 29.05.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Strefa usługowo – produkcyjna Łukasiewicza II” w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

15. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017

Data przystąpienia: 18.05.2017

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 
 2. Treść uchwały zmieniającej granice planu wraz z załącznikiem graficznym.

18. UCHWAŁA NR XLVIII-21/2018

Data przystąpienia: 31.01.2018

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Cięciwa.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.