Plany miejscowe – sporządzane

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich sporządzanych planów miejscowych w Gminie Wołomin (uchwały ws. przystąpienia do sporządzania planów - w porządku chronologicznym).

Obszary objęte sporządzanymi planami miejscowymi można również sprawdzić w serwisie mapowym Gminy Wołomin (wolomin.e-mapa.net).

1. UCHWAŁA NR XXXVIII-267/05

Data przystąpienia: 29.11.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie i we wsi Nowe Lipiny ograniczonego ulicami: Dworska, Projektowana Kościelna, ulica bez nazwy, ul. Rolna i dalej w kierunku południowym po zachodniej granicy dz. ew. nr 2 i nr 42 obr. 06 we wsi Nowe Lipiny do projektowanej drogi wojewódzkiej Nr 634.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

4. UCHWAŁA NR XXI-109/2012

Data przystąpienia: 28.11.2012

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Centrum” w Wołominie

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

7. UCHWAŁA NR XXIII-7/2013

Data przystąpienia: 23.01.2013

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Armii Krajowej i Wileńską.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

10. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017

Data przystąpienia: 18.05.2017

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 
 2. Treść uchwały zmieniającej granice planu wraz z załącznikiem graficznym.

13. UCHWAŁA NR XXIII-126/2020

Data przystąpienia: 14 września 2020 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie - część B

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

16. UCHWAŁA NR XXVI-178/2020

Data przystąpienia: 22 grudnia 2020 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nowa Wieś w Wołominie

Pliki do pobrania:

1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

19. UCHWAŁA NR XXXIX-138/2021

Data przystąpienia: 30 września 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Białe Błota Wołominie

Pliki do pobrania:

1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

22. UCHWAŁA NR XL - 158/2021

Data przystąpienia: 27 października 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie - północ

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.

25. UCHWAŁA NR XL - 162/2021

Data przystąpienia: 27  października 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie - część C

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.

28. UCHWAŁA NR XL - 165/2021

Data przystąpienia: 27  października 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie - część F.

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.

2. UCHWAŁA NR XXIX-65/2009

Data przystąpienia: 28.05.2009

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „OSSÓW I” obejmującego część wsi Ossów wraz z parkiem kulturowym „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w gminie Wołomin.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

5. UCHWAŁA NR XXI-110/2012

Data przystąpienia: 28.11.2012

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pn. „Osiedle Lipińska” w Wołominie

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

8. UCHWAŁA NR XXXVIII-52/2014

Data przystąpienia: 29.05.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Leśniakowizna w gminie Wołomin

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

11. UCHWAŁA NR XLVIII-21/2018

Data przystąpienia: 31.01.2018

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Cięciwa.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

14. UCHWAŁA NR XXIV-141/2020

Data przystąpienia: 22 października 2020 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

 

Pliki do pobrania:

 1. 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

17. UCHWAŁA NR XXVI-179/2020

Data przystąpienia: 22 grudnia 2020 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy 1 - ego Maja i ulicy Reja w Wołominie

Pliki do pobrania:

1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

20. UCHWAŁA NR XXXIX-139/2021

Data przystąpienia: 30 września 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie

Pliki do pobrania:

1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

23. UCHWAŁA NR XL - 159/2021

Data przystąpienia: 27  października 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie - południe

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.

26. UCHWAŁA NR XL - 163/2021

Data przystąpienia: 27 października 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie - część D.

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.

29. UCHWAŁA NR XLII - 183/2021

Data przystąpienia: 23 listopada 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie - część G.

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.

3. UCHWAŁA NR XXIX-66/2009

Data przystąpienia: 28.05.2009

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „TURÓW” obejmującego obszar wsi Turów w gminie Wołomin.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

6. UCHWAŁA NR XXI-111/2012

Data przystąpienia: 28.11.2012

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: 1 Maja, Legionów, Lipińską i Oleńki w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

9. UCHWAŁA NR XXXVIII-53/2014

Data przystąpienia: 29.05.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Strefa usługowo – produkcyjna Łukasiewicza II” w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

12. UCHWAŁA NR VI-31/2019

Data przystąpienia: 28 marca 2019 r.

Nazwa planu: Miejscowy plan rewitalizacji rejonu ulicy Warszawskiej w Wołominie.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 

15. UCHWAŁA NR XXIV-143/2020

Data przystąpienia: 22 października 2020 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec

Pliki do pobrania:

1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

18. UCHWAŁA NR XXVI-180/2020

Data przystąpienia: 22 grudnia 2020 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Lipińskiej i ulicy Oleńki w Wołominie

Pliki do pobrania:

1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

21. UCHWAŁA NR XXXIX-140/2021

Data przystąpienia: 30 września 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Grabie - północ

Pliki do pobrania:

1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

24. UCHWAŁA NR XL - 160/2021

Data przystąpienia: 27 października 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu projektowanej ul. Wschodniej we wsi Nowe Lipiny.

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.

27. UCHWAŁA NR XL - 164/2021

Data przystąpienia: 27 października 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie - część E.

Pliki do pobrania:

Treść Uchwały wraz z załącznikiem.