Płatności bezgotówkowe w biznesie – spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju z wołomińskimi przedsiębiorcami

Płatności bezgotówkowe w biznesie - spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju z wołomińskimi przedsiębiorcami

8 listopada w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbył się warsztat z lokalnymi przedsiębiorcami. Został on zorganizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Celem spotkania było omówienie proponowanych zmian w prawie dotyczących obowiązku wprowadzenia płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców. – Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia. Chcemy aby lokalne firmy były jak najlepiej przygotowane do nadchodzących zmian. Jesteśmy otwarci na innowacje i trwałą współpracę z Ministerstwem Rozwoju w celu wprowadzenia udogodnień zarówno dla mieszkańców jak i samego urzędu – powiedziała burmistrz Elżbieta Radwan – zapraszamy do dialogu i dziękujemy za dotychczasową współpracę – dodała.

Płatności bezgotówkowe w biznesie – spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju z wołomińskimi przedsiębiorcami

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji biznesowych. Celem warsztatu było omówienie planowanych zmian w projektowanej ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Zmiany nałożą nowe obowiązki na firmy, które posiadają kasy fiskalne. W trakcie dyskusji wypracowano najważniejsze uwagi dotyczące propozycji Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciele urzędu zaproponowali aby zwiększyć rolę gminy, szczególnie w sferze informacyjnej oraz edukacyjnej – tak aby lokalny biznes był przygotowany na zmiany oraz świadomy zalet i wad konkretnych rozwiązań technologicznych jeszcze przed ich wdrożeniem.

 

Płatności bezgotówkowe w biznesie – spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju z wołomińskimi przedsiębiorcami

Założenia i plany

W trakcie spotkania pani Marianna Sidoroff – zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju omówiła plany wprowadzenia zmian, które mają zagwarantować realizację następujących założeń:

 1. upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych
 2. zastąpienie części transakcji gotówkowych transakcjami elektronicznymi (karty, przelewy itp.)
 3. zagwarantowanie konsumentom prawa do płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.

Zgodnie z danymi administracji rządowej obecnie 70% transakcji dokonuje się w formie obrotu gotówkowego. Z każdym rokiem jednak rośnie popularność płatnościami m.in kartą a szczególnie w formie zbliżeniowej. Dlatego też projekt ustawy wprowadzi zmiany:

 1. W ordynacji podatkowej: zapewnienie możliwości dla klienta płatności bezgotówkowych,
 2. W ustawie o opłacie skarbowej: obowiązek zapewnienia przez podmioty publiczne możliwości dokonywania zapłaty należności różnego rodzaju, w tym należności podatkowych, w formie bezgotówkowej,
 3. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze,
 4. W ustawie o egzekucji: umożliwienie zapłaty dochodzonych w egzekucji należności pieniężnych za pomocą instrumentów elektronicznych w sposób dobrowolny bądź w ramach egzekucji z pieniędzy,
 5. W ustawie o usługach płatniczych: zagwarantowanie klientom możliwości dokonywania opłat w siedzibie przedsiębiorcy przynajmniej jednym elektronicznym instrumentem płatniczym.

Wprowadzone zmiany dadzą przedsiębiorcy następujące korzyści:

 1. Zmniejszenie kosztów obsługi gotówki,
 2. Zwiększenie wiarygodności kredytowej dzięki większym obrotom na rachunku bankowym,
 3. Elastyczne dopasowanie do potrzeb klientów,
 4. Możliwość skorzystania z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego,
 5. Możliwość oferowania usług dodanych w oparciu o terminale płatnicze.

Pobierz plik:

 

Kategoria: