Podatek od nieruchomości

kalkulator długopis i notes

Stawki podatków i opłat obowiązujące na terenie gminy Wołomin w roku 2021 znajdują się w tabeli, którą można pobrać w wersji (.PDF).

Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Od 1 stycznia 2020 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat z tytułu:

  • podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA:
09 1240 6973 1111 0010 9502 2061

Podatek od nieruchomości