Podatki i śmieci – informacje podstawowe

ryzunek przedstawiający panią i pana, którzy wrzucają swój grosik do wspólnego kufra

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Wołominie na wszelkie pytania dotyczące podatków lokalnych można uzyskać odpowiedzi pod numerami:
Osoby fizyczne: – 22 763 30 37,
Osoby prawne i podatnicy podatku od środków transportowych – 22 763 30 39.

W Wydziale Opłat i Podatków Lokalnych można otrzymać druki deklaracji podatkowych lub pobrać je ze strony (link). Przypominamy również o konieczności aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zaistnienia zmian (link do deklaracji). Wypełnione deklaracje można przesłać drogą pocztową lub złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców, na pytania dotyczące deklaracji wszelkie wyjaśnienia uzyskają Państwo pod numerem – 22 763 30 48.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie www.mzo.wolomin.pl

Podatki i śmieci – informacje podstawowe

Kategoria: