Podatki i opłaty lokalne

Burmistrz Wołomina jest organem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty targowej, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty z tytułu podatków i opłat mogą być dokonywane:
* w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych np systemu BLIK,
* elektronicznie,
* jak również w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami).

Wpłat z tytułu:
– podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
– podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.
PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA:
09 1240 6973 1111 0010 9502 2061

 

Podatki i opłaty lokalnePodatki i opłaty lokalnePodatki i opłaty lokalnePodatki i opłaty lokalnePodatki i opłaty lokalnePodatki i opłaty lokalnePodatki i opłaty lokalne