Podpisanie umowy na budowę centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego

podpisanie umowy

3,2 mln zł dofinansowania na kolejny ważny krok w rozwoju gminy Wołomin. Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na budowę centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie.

W ramach inwestycji nastąpi przebudowa drogi wojewódzkiej nr 628, dróg gminnych – ul. Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny, drogi wewnętrznej – pl. J. Cicheckiego, budowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowa ciągu pieszego i drogi dla rowerów wraz z urządzeniami oświetleniowymi.

* Tak duża inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 3,2 mln zł na zadanie „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”.