Ponowne ogłoszenie konkursu “Rodzina ostoją”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie zmieniające termin składania ofert

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Kategoria: