Porozmawiajmy o Regulaminie Konsultacji Społecznych

Porozmawiajmy o Regulaminie Konsultacji Społecznych

Miasto dla mieszkańców! Czy to puste hasło? Nie w Wołominie. Tu sprawy miasta to przede wszystkim potrzeby i wygoda jego obywateli. To ich głos jest kluczowy w podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji. Stąd potrzeba czytelnego określenia zasad konsultacji społecznych. Przedstawiamy nowy, dostosowany do zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Regulamin Konsultacji Społecznych (pdf. 61 KB)

Prosimy o jego ocenę oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z uzasadnieniem. Uwagi zgłaszamy od 6 listopada do 5 grudnia 2017. Można to zrobić używając naszego formularz zgłaszania uwag formularz złaszania uwag (pdf. 53 KB) i wysyłając go na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200  Wołomin lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wolomin.org.pl  lub wypełnić ankietę. Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, pokój 212, II piętro (czynny w godzinach pracy urzędu).

Konsultacje nowego regulaminu rozpoczniemy spotkaniem otwartym, które odbędzie się 6 listopada 0 godzinie 16.00 w siedzibie SZANSY przy ul. 6 Września 2

Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, odniesienie się do nich zostanie zawarte w raporcie podsumowującym przebieg konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego do dnia 4 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 325/2017

Kategoria: