Przebudowa DW 635 i DW 634 – bieżące informacje

Przebudowa DW 635 i DW 634 - bieżące informacje

Dobre informacje płyną do mieszkańców gminy Wołomin z Warszawy. 26 sierpnia w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono informacje dotyczące planowanych działań na drogach wojewódzkich 634 i 635.

Dla władz gminy Wołomin priorytetem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego połączenia z Warszawą. Będzie to możliwe dzięki wielkiej inwestycji, jaką jest przebudowa DW 634. Obecnie trwają intensywne prace projektowe. Odcinek Ząbki ul. Orla do skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie został podzielony na 5 części: Ząbki – Zielonka, Zielonka do rzeki Długa, Zielonka od rzeki Długa do Ossów ul. Hallera, Ossów ul. Hallera do Kobyłki, Kobyłka – Wołomin do skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości.

Każda z nich procedowana jest oddzielnie w ramach specustawy drogowej (ZRID). Wydano już zezwolenie dla pierwszego odcinka trasy, decyzje w sprawie pozostałych czterech odcinków mają zostać wydane do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Prace budowlane mają ruszyć po wydaniu wszystkich decyzji i będą prowadzone etapami po dwa odcinki, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym.

Ogłoszono również drugie postępowanie przetargowe na wybór projektanta nowego odcinka na szlaku trasy DW 634. Planowana droga ma prowadzić od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania Szosy Jadowskiej z ulica Ręczajską w Duczkach. Wykonawca będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych zgód w imieniu MZDW. Realizacja tej długo oczekiwanej inwestycji przyczyni się do rozwoju okolicy poprzez otwarcie nowych terenów inwestycyjnych.

Kierowcy czekają na poprawę warunków na skrzyżowaniu DW 634 z DW 635. Wykonawca dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania Szosy Jadowskiej z Al. Niepodległości i ulicą Wileńską w Wołominie czeka na wydanie ZRID dla tego odcinka.

Ku końcowi zmierzają prace na budowie łącznika do węzła „Wołomin” w szlaku DW 635. Po zakończeniu robót, które jest planowane na listopad 2021 r. wykonawca wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu. Z zapowiedzi pracowników MZDW wynika, że doczekamy się również przebudowy ul. Geodetów w Wołominie na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Nowa Wieś. Inwestycja ma być realizowana w ramach programu „Polski Ład”.