Prewencyjne zamknięcie placówek oświatowych na 2 tygodnie

ostrzeżenie alarm

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego w dniach 12-13 marca 2020 zajęcia dydaktyczne w przedszkolach i szkołach będą zawieszone, ale dzieci, które przyjdą do placówek będą miały zapienioną opiekę. W dniach 16-25 marca 2020 wszystkie placówki oświatowe na terenie kraju, tj. przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz uczelnie wyższe zostają zamknięte.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
Kategoria: