Program gminy Wołomin podczas 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Program gminy Wołomin podczas 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Piątek, 14 sierpnia
Uroczystości gminy Wołomin przy Samorządowej Instytucji Kultury, Ossów ul. Matarewicza 148

Godz. 6:00
Msza Święta Polowa odprawiona przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki, przy wsparciu organizacyjnym Stowarzyszenia “Wizna 1939”, OSP Ossów i Samorządowej Instytucji Kultury “Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

Godz. 17.00
Spotkanie przy Samorządowej Instytucji Kultury “Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (ul. Materewicza 148)

  • “Kapelani wojskowi wczoraj i dziś” – wystąpienie na temat posługi kapłana na polu walki w nawiązaniu do postaci ks. Ignacego Skorupki;
  • prezentacja książki “Woja polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”;
  • “Ballada Ossowska” – wykonanie utworu;
  • otwarcie wystawy okolicznościowej.

Godz. 18:45
Spotkanie przy tablicach upamiętniających pomoc narodów w 1920 roku wraz ze złożeniem wieńców

Godz. 19:15
Zwiedzanie wystawy okolicznościowej przy Samorządowej Instytucji Kultury “Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

Godz. 20:15
Uroczyste przejście z siedziby Samorządowej Instytucji Kultury “Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” do Krzyża upamiętniającego miejsce śmierci księdza Ignacego Skorupki

Godz. 21.00
Uroczysty Apel Poległych i złożenie wieńców przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć księdza Ignacego Skorupki

  • wystąpienia okolicznościowe;
  • uroczysty Apel Poległych;
  • złożenie kwiatów.

Sobota, 15 sierpnia

Godz. 9:30
Uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie.

Godz. 12.00 – 18.00
Jubileuszowy Piknik Historyczny przy Samorządowej Instytucji Kultury “Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

(organizowane przedsięwzięcia uwzględniają dostosowania wynikające z oddziaływania Covid19)