Program „Opieka Wytchnieniowa” w gminie Wołomin

Program „Opieka Wytchnieniowa” w gminie Wołomin

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają:
– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
– konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Oferujemy:
specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne)
wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, logopedii lub neurologopedii

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78.
tel.: 22 776-44-95/96, wew. 104
e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl;
www.wolomin.naszepcpr.pl

Wnioski można pobrać ze strony internetowej.

Kategoria: