Program „Wyprawka szkolna” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program „Wyprawka szkolna” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W roku szkolnym 2017/2018, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Głównym celem programu przyjętego przez Radę Ministrów jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl .
Wniosek, jak w latach ubiegłych, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy Burmistrz Wołomina ustalił do dnia 11 września 2017 r. (Zarządzenie Nr 266/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 23 sierpnia 2017 r.).

Kategoria: