Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”.

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Kategoria: