Przedłużenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

stopień alarmowy RCB

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 52 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od 5.03 do 15.03.2022 r. do godz. 23:59 (jest to przedłożenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego od 21.02 do 4.03.2022 roku, do godz. 23:59, na całym terytorium RP.

Źródło: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W związku z powyższym poza godzinami pracy urzędu Miejskiego w Wołominie mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do gminnych eUsług tj. PLIP i SKM.


Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
– wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
– bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
– bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
– bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
– uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
– uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (bezpośredni link do wpisu)