Przedłużenie stopni alarmowych do 31.05.2023 r.

ostrzeżenie alarm

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 31 maja 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

• drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej
• drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W szczególności należy:
– Zwracać uwagę na pozostawanie nieznanych pojazdów, porzuconych paczek, bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności na terenie waszych obiektów,
– Zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.
– Zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych i łączności.

Opisy stopni alarmowych znajdziesz na poniższych grafikach (kliknij, aby powiększyć obraz):

Źródło grafik: Serwis Rzeczpospolitej Polskiej (link do serwisu)